Назад

Регулация - ПУП

Притежаваме опит и компетентност за качествено изпълнение на проекти за промяна предназначението на имот. Ще изготвим и управляваме напълно вашия проект до получаване на желания краен резултат.

  • Промяна предназначение на имот
  • Изготвяне на мотивирано предложение
  • Проект за промяна на ПУП
  • Проект за промяна на Кадастралната карта
  • Придвижване на проекта в институциите
  • Комплексно проучване на имот и др.