Назад

Проектиране

Нашето портфолио от успешни проекти включва геодезически дейности за инвестиционни проекти като:

  • Геодезическо заснемане за проектиране
  • Вертикално планиране
  • Трасировъчни проекти
  • Проектиране на Геодезически опорни мрежи
  • Изследване на деформации
  • Определяне на обеми при изкопно-насипни работи
  • Контролно заснемане на нива
  • Схеми и чертежи на подземни и надземни комуникации
  • Изготвяне на изпълнителна документация
  • План за регулация и др.